Day: June 21, 2020

Korean Skincare

30 ยังแจ๋ว คนวัยนี้ต้องดูแลตัวเองอย่างไร30 ยังแจ๋ว คนวัยนี้ต้องดูแลตัวเองอย่างไร

            ว่าด้วยเรื่องของอายุ และวัย คงเป็นเรื่องที่เราไปบังคับตัวเลขให้หยุดหรือให้ตัวเลขมันน้อยลง เพราะนี่คือเรื่องธรรมชาติที่เราฝืนไม่ได้  สุดท้ายคนเราก็ต้องผ่านช่วงวัย เบญจเพศ และเข้าสู่ช่วงวัยอายุ 30  แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาพร้อมกับอายุที่มากขึ้น ก็คือ เรื่องสุขภาพที่จะเสื่อมโทรมลงไป  ถ้าหากเราเริ่มต้นและรู้จักที่จะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้  ผู้หญิงวัย 30 ปี  ก็มีสุขภาพดี ได้เช่นกัน  ดังนั้นเราก็ไม่ควรปล่อยตัวเองไปตามยถากรรมเด็ดขาด เพราะนอกจากอายุที่จะพาเราล่วงเลยไปแล้วเราอาจจะดูแก่ก่อนวัยอีก  ...